รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมา -- การบริการและทรัพยากรดำเนินการ -- การผลิตบัณฑิต -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ การพัฒนาสังคมและชุมชน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- กิจกรรมและผลงานเด่น -- รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2556

Type

Text

Format

115 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN: 9789749766743

Call Number

สพ มฟล.1.1/21

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University