ดร.สุภัทร จำปาทอง

Dublin Core

Title

ดร.สุภัทร จำปาทอง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
1 ตุลาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563