นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

Dublin Core

Title

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
13 มีนาคม 2555 - 25 มิถุนายน 2556
1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563