ศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543