ภาพแห่งความทรงจำ 14 ปีที่ผูกพัน (2544-2558)

Dublin Core

Title

ภาพแห่งความทรงจำ 14 ปีที่ผูกพัน (2544-2558)

Creator

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป และคณะผู้จัดทำ

Subject

ประวัติ -- อธิการบดี -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

ในโอกาสครบรอบ 6 ปี (72 ปี) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 มกราคม 2558

Date

2558-01-18

Type

Text

Format

Application/pdf.
216 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล. 1.3/5

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University