รองศาสตราจารย์ชลอ ว่องวัฒนภิกุล

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ชลอ ว่องวัฒนภิกุล

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551