รองศาสตราจารย์จุฑา เทียนไทย

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์จุฑา เทียนไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2543 - 20 กรกฎาคม 2546