รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2557 ออกอากาศเมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2557 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

Date

2557-10-09

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0292

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha