รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ออกอากาศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11

Date

2557-12-03

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0291

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha