โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี

Dublin Core

Title

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 13 หน้า ประกอบด้วย ความนำ, ภารกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ตาราง, แนวทางการพัฒนาสถาบันราชภัฎไปสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

Date

2541

Call Number

อ ชร.1.1/20

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2539 -2541 กล่อง 2

Rights

Mae Fah Luang University