ข้อมูลการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ข้อมูลการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสาร จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ดอยแง่มเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย (ดอยแง่ม), พื้นที่ดอยแง่มสมควรเป็น MAIN CAMPUS ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

ม.ป.ป.

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/19

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University