เอกสารรายชื่อคณะกรรมการที่มีส่วนก่อตั้งมหาวิทยาลัยฟ้าหลวงและคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารรายชื่อคณะกรรมการที่มีส่วนก่อตั้งมหาวิทยาลัยฟ้าหลวงและคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
เอกสาร จำนวน 3 แผ่น ประกอบด้วย รายชื่อ, ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ

Date

ม.ป.ป.

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/18

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University