ประเด็นบรรยายสรุป โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ประเด็นบรรยายสรุป โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

ต่อ หัวหน้าพรรคชาติไทย,รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
วันที่ 7 มีนาคม 2541 และ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
เอกสารสำเนา จำนวน 80 แผ่น ประกอบด้วย ประเด็นการบรรยาย,แผนผัง,แผนที่ ,ตาราง,รูปภาพประกอบ

Date

2541

Call Number

อ ชร.1.1/17

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University