บันทึกช่วยจำการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการเตรียมการแผนการดำเนินการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกช่วยจำการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการเตรียมการแผนการดำเนินการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย, ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

วันที่ 30 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
เอกสารสำเนา จำนวน 24 แผ่น ประกอบด้วย รายงานการประชุม,วาระการประชุม,ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,โครงสร้างมหาวิทยาลัย,

Date

2541

Call Number

อ ชร.1.1/16

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University