เอกสารสรุป กระบวนทัศน์การจัดครุศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารสรุป กระบวนทัศน์การจัดครุศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย, สถาบันราชภัฎเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

นำเสนอโดย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎเชียงราย, มกราคม 2540
เอกสารสำเนา จำนวน 40 แผ่น ประกอบด้วย ความสำคัญของครูกับการพัฒนาประเทศ, ความจำเป็นในการจัดครุศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ตาราง, แผนภูมิ

Date

2540

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/15

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University