รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2

Dublin Core

Title

รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --โครงการจัดตั้ง

Description

1 กันยายน 2539 - 6 มกราคม 2540 โดยสำนักงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสารประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ความคืบหน้าของภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2540

Date

2539 - 2540

Format

เอกสาร จำนวน 5 แผ่น

Call Number

อ ชร.1.1/12

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University