(ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

(ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2539
เอกสารประกอบด้วย คำนำ, วัตถุประสงค์, ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ข้อกำหนด, ขอบเขตการจัดทำผังแม่บท, แนวคิด, การจัดทำรายงาน, การเสนอรายงาน, ระยะเวลาการดำเนินงาน, คุณสมบัติของผู้รับจ้างและบุคลากร, เงื่อนไข

Date

2539

Type

Text

Format

เอกสาร จำนวน 7 แผ่น

Call Number

อ ชร.1.1/10

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University