เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2539 ณ โรงแรมลิตเดิ้ลดั้ก อ.เมือง จ.เชียงราย
เอกสารประกอบด้วย ระบบจัดการศึกษา, การจัดหลักสูตร, สาขาวิชาการศึกษา
ข้อมูลโปรแกรมการศึกษาของสถาบันราชภัฎเชียงราย

Date

2539

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 8 หน้า

Call Number

อ ชร.1.1/9

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University