โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย รายงานฉบับที่ 2

Dublin Core

Title

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย รายงานฉบับที่ 2

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประกอบการ จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสารประกอบด้วย บทนำ, สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม, ตาราง, ทิศทางการพัฒนา, แผนยุทธศาสตร์, ปัจจัย ฯลฯ

Date

2539

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 22 หน้า

Call Number

อ ชร.1.1/8

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University