รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 และ 2

Dublin Core

Title

รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 และ 2

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม - 20 สิงหาคม 2539 โดยคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2539 โดยคณะกรรมการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในส่วนของราชภัฎเชียงราย
เอกสาร ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี, สาระสำคัญพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, แผนงานและโครงการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาที่ดิน, การเตรียมความพร้อมของสถาบันราชภัฎเชียงราย, ปัญหาและอุปสรรค

Date

2539

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 7 หน้า

Call Number

อ ชร.1.1/7

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534-2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University