เอกสารสรุปย่อ สาระสำคัญของโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารสรุปย่อ สาระสำคัญของโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จย่าและสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เสนอต่อรัฐบาล(นายกรัฐมนตรีและรมว.ทบวงฯ) จนรับการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยการยกฐานะของสถาบันราชภัฎเชียงราย
เอกสารประกอบด้วยลำดับความเป็นมา/เหตุการณ์สำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของชาวเชียงราย ภารกิจ โครงสร้าง หลักสูตร ฯลฯ โดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย (กมฟ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงราย และประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คุณณรงค์ วงศ์วรรณ )

Date

2539

Format

เอกสาร จำนวน 12 แผ่น

Call Number

อ ชร.1.1/6

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534-2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University