รอบรั้ว มฟล.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

Dublin Core

Title

รอบรั้ว มฟล.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

เรื่องจากปก -- นางสาวบุณยานุช กาญจนานนท์ สำนักวิชานิติศาสตร์ -- นายพันธวัช นิมิตภาคภูมิ -- แนะนำ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ รศ.ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ เผยสารปณิธานสมเด็จย่าฯ สร้างทันตแพทย์เพื่อปวงชน -- มฟล.นานาชาติ มฟล.ร่วมกระชับสัมพันธ์ไทย - ลาว จัด 2 กิจกรรมใหญ่ส่งเสริมความสัมพันธ์ -- มฟล.จัดงานประชุม The 6th Meeting of The ASEAN International Mobility for Student Programme -- มฟล.จัดโครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 -- มฟล.มอบปริญญา ฯพณฯ เต็ง เส่ง -- มฟล.รับรางวัลสถาบันขงจื่อยอดเยี่ยม -- มฟล.ร่วมลงนามวิชาการ ด้านดิจิตอล เอนจิเนียร์ กับมหาวิทยาลัยในเยอรมัน -- มฟล.เพื่อชุมชน -- มฟล.เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย -- มฟล.เปิดตัวคลินิกแพทย์แผนจีน พร้อมบริการด้วยผู้เชี่ยวชาญเต็มรูปแบบ -- มาเยี่ยม มาเยือน -- กระดานข่าว -- มฟล.งานวิจัย ผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงผง -- มฟล.ในสื่อ

Date

2556

Type

Text

Format

Application/pdf. (20 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/90

Location

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบรั้ว มฟล.) พ.ศ. 2555 - 2557 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University