ย่ามที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548

Dublin Core

Title

ย่ามที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

ที่ระลึกเนื่องในโอกาส การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

Date

2548

Type

Physical Object ขนาด 13 X 15 นิ้ว (1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.001.2548

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University