ผ้าพันคอไหมที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548

Dublin Core

Title

ผ้าพันคอไหมที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 11 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2548

Type

Physical Object ขนาด 100 ซม. (1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.002.2548

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University