วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันสถาปนา -- วันครบรอบ

Date

2559-09-25

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:12:33 นาที

Call Number

D 0310

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University