รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- การบริหารงานและทรัพยากรการจัดการ -- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย -- ภาคผนวก

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2544

Type

Text

Format

82 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ

Full Text

ISBN:974-13-1742-5

Call Number

สพ มฟล. 1.1/3

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University