จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

"ชาไทย มรกต" ชาแบรนด์ไทย แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล -- จิบชาสัญจร ตอน "จิบชาชมวังหน้า" -- คุ้กกี้ชาเขียว -- ชาเชียวกับความสามารถต้านจุลินทรีย์ -- การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มต้นชา -- สารพัดประโยชน์ของชา: ชากับความงาม ตอนที่ 2 -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2558

Type

Text

Format

18 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3 /20

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Staff Note

ตั้งแต่ปี 2558 สถาบันชาเผยแพร่ในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (จัดเก็บรูปแบบ Files)