การแนะนำหลักสูตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ

Dublin Core

Title

การแนะนำหลักสูตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

การแนะนำหลักสูตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ วันที่ 22 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

Date

2552-03-22

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0159

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha