พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2553

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีไหว้ครู
กิจกรรมนักศึกษา

Description

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553-06-17

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0157

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha