วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี

Dublin Core

Title

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี
รายการข่าว สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ เสด็จเปิดฯ โครงการนวัตกรรมเครื่องสำอางไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
พิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันสถาปนา
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

- วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี ณ หอประชุมสมเด็จย่า และรายงานประชาชน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 กันยายน 2550
- รายการข่าว สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ เสด็จเปิดฯ โครงการนวัตกรรมเครื่องสำอางไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
วันที่ 16 ตุลาคม 2550
- พิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 ธันวาคม 2550

Date

2550

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 01:23:17 นาที

Call Number

D 0069

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha