จุลสารฉบับพิเศษ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2550

Dublin Core

Title

จุลสารฉบับพิเศษ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- คุณภาพทางวิชาการ

Description

ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -- คณะผู้จัดทำ

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 3.4/3

Location

จุลสารหน่วยงานต่างๆ (พ.ศ.2547 - ) กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University