คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2544

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คู่มือนักศึกษา

Description

สารอธิการบดี -- ตราสัญลักษณ์ -- ปณิธาน คุณลักษณะบัณฑิต -- ความเป็นมา -- หลักการ -- แนวคิดออกแบบการออกแบบมหาวิทยาลัย --โครงสร้างการจัดองค์กร -- ผู้บริหาร -- คณบดี -- คณาจารย์ -- ระบบการศึกษาและหลักสูตร -- งานกิจกรรมนักศึกษา -- งานวินัยนักศึกษา -- งานทหาร -- งานทุนการศึกษา -- งานพัฒนานักศึกษา -- งานแนะแนวและให้คำปรึกษา -- งานอนามัยและสวัสดิการ -- งานบริการหอพัก -- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน -- ปฎิทินกิจการนักศึกษา -- วันหยุดประจำปี -- ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Date

2544

Type

Text

Format

80 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/1

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University