ผังอาคารชุดที่พักบุคลากร และบริเวณอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

Dublin Core

Title

ผังอาคารชุดที่พักบุคลากร และบริเวณอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารชุดที่พักบุคลากร -- แผนผัง
อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ --แผนผัง

Description

ผังอาคารชุดที่พักบุคลากร และบริเวณอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

[25--]

Type

Image/blueprint

Format

1 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/14

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 1

Rights

Mae Fah Luang University