โครงการอาคารปฎิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

โครงการอาคารปฎิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

แผนที่ -- แผนผัง
อาคารปฎิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- แผนผัง

Description

จัดทำโดยบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ

Date

[25--]

Type

Image/blueprint

Format

1 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/17

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 1

Rights

Mae Fah Luang University