รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0015/2004

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0015/2004

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มาเยี่ยมมาเยือน -- วันที่ 30 ม.ค.47 ผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วันที่ 31 ม.ค.47 คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต -- วันที่ 5 ก.พ.47 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา -- วันที่ 6 ก.พ.47 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย -- วันที่ 9 ก.พ.47 คณะรองประธานศาลฎีกา เยี่ยมชม

Date

2547

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอยแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University