รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0014/2004

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0014/2004

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 23 ม.ค. 47 การสัมมนา internationalization Process: Reviewing the Fundamentals เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาให้เป็นสากล -- วันที่ 26 ม.ค.47 การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2547 -- มาเยี่ยมมาเยือน

Date

2547

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอยแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University