รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0013/2004

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0013/2004

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 9 ม.ค. 47 อบรมโครงการเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ -- วันที่ 12 ม.ค.47 การแสดงคอนเสริ์ตจากวง C.U.Brand จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วันที่ 13 ม.ค.47 อบรมโครงการความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงบประมาณ -- วันที่ 15 ม.ค.47 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ -- วันที่ 16 ม.ค.47 โครงการ Coreelbes on Campus 2004 -- วันที่ 17 ม.ค.47 กิจกรรมเปิดหอพัก -- วันที่ 19-23 ม.ค.47 สัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา -- มาเยี่ยมมาเยือน

Date

2547

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอยแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University