รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0012/2003

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0012/2003

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 18 -19 ธ.ค.46 การประชุมวิชาการ การสถาปนามหาวิทยาลัย 5 ปี แม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 22 ธ.ค.46 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2546 -- วันที่ 7 - 9 ม.ค.47 การอบรมหลักสูตร การประยุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภาคปฎิบัติ -- วันที่ 24 ธ.ค.46 โครงการเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ -- มาเยี่ยมมาเยือน

Date

2546

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอยแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University