รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0016/2004

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0016/2004

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 11 ก.พ.47 สัปดาห์ Education Fair , กิจกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา Computer Assisted Langues Learning -- วันที่ 12 ก.พ.47 การสัมมนาเรื่อง การเพิ่มศักยภาพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.เชียงราย , การจัดงานเทศกาล อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร มฟล.ครั้งที่ 3 -- วันที่ 13 ก.พ.47 การจัดแสดงกิจกรรมแสดงผลงานโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว -- มาเยี่ยมมาเยือน

Date

2547

Format

Application/pdf. (1 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอยแง่ม, วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University