20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2561
Program for the Celebration of 20th Anniversary of Mae Fah Luang University Tuesday 25 September 2018

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ -- กิจกรรม

Description

วิสัยทัศน์ -- คำกล่าวต้อนรับ -- สุนทรพจน์แสดงความยินดี -- สารแสดงความยินดี -- จากวันนั้น จนวันนี้ -- กำหนดการ -- รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ

Date

2561-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
69 หน้า:ภาพประกอบ

Call Number

งานพิเศษ 1.1/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19-20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha:eng

Rights

Mae Fah Luang University