พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชานุสาวรีย์

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2548-12-11

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.2.1/5

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนิ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University