แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 : 2550 - 2554
(Executive Summary Mae Fah Luang University Second Development Plan : 2007 - 2011)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน -- แผนพัฒนา

Description

คำนำ -- การวิเคราะห์สถานการณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เป้าหมายสำคัญในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

Type

Text

Format

Application/pdf.
64 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.4.1/5

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนพัฒนา แผนปฎิติการ

Language

tha

Coverage

2550 - 2554

Rights

Mae Fah Luang University