แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระยะที่ 2: (พ.ศ.2550 - 2554)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนพัฒนา

Description

คำนำ -- การวิเคราะห์สถานการณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เป้าหมายสำคัญในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย -- ภาคผนวก

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.4.1/6

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนปฎิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Coverage

2550-2554

Rights

Mae Fah Luang University