แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหารบุคคล -- แผนงาน -- การพัฒนาบุคลากร

Description

บทนำ -- วัตถุประสงค์ -- ขอบเขตการศึกษา -- ผู้รับผิดชอบโครงการ -- แนวทางการจัดทำแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร

Date

2547

Type

Text

Format

Application/pdf.
152 หน้า: ตาราง,แผนภูมิ

Source


Call Number

อ มฟล.4.1/4

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนพัฒนา แผนปฎิบัติการ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University