การสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต"

Dublin Core

Title

การสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต"
21 - 22 พฤศจิกายน 2546 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

สัมมนา -- การศึกษา -- นิติศาสตร์

Description

แนวคิดในการจัดการศึกษานิติศาสตร์ไทย -- การศึกษากฎหมายในอนาคตของประเทศไทย -- การพัฒนาระบบกฎหมาย -- การศึกษากฎหมาย : ข้อสังเกตการจัดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- Reform Plan of Legal Education in Japan -- The Reform of Legal Education in Germany

Date

2546-11-21

Format

46 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/3

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University