ฯพณฯ ก่วนมู่

Dublin Core

Title

ฯพณฯ ก่วนมู่

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ส่งเสริมมิตรภาพเพิ่มพูนความร่วมมือ สู่การพัฒนาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ12 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามรอยสมเด็จย่า” ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553-11-19

Rights

Mae Fah Luang University