ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

Dublin Core

Title

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2550-12-09

Rights

Mae Fah Luang University