บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะทำงานด้านที่ดิน สำหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะทำงานด้านที่ดิน สำหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารสำเนาจำนวน 3 แผ่น ประกอบด้วย, บันทึกข้อความ, เอกสารข้อมูลที่ดินบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.3/19

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University