ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2541

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2541
วันที่ 7 มกราคม 2541

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารสำเนาจำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย, ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม

Date

2541-01-07

Call Number

อ ชร.1.3/20

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang Uinversity