ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสาร, เอกสารเย็บเล่มและสำเนาจำนวน 15 แผ่น ประกอบด้วยบันทึกข้อความเชิญประชุม, ระเบียบวาระการประชุม,รายงานการประชุม, เอกสารประกอบการประชุม

Date

2540-10-17

Call Number

อ ชร.1.3/18

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University